Introduction of Turku University of Applied Sciences (TUAS)

TUAS is a multi-branch educational community of some 9500 students and 800 experts. We offer education that develops working life and entrepreneurship, research and development services (RDI) and holistic development of organizations. At TUAS you can study for Bachelor’s or Master’s Degree in seven different educational fields, update your knowledge and skills at the Open University of Applied Sciences or acquire new energy for your work from Continuing Education. Our operational area is Southwest Finland. The majority of our students come from Southwest Finland, and most of our graduates also find work in the province. Some 1500 professionals graduate annually from TUAS. We develop multi-field innovation pedagogy in support of the province with focus on research and development, flexible curricula, entrepreneurship and service operations and internationality. Thus we can offer our students even better competitive abilities in the job market.

As coordinator TUAS leads the project and assures that the planned project outcomes will be reached together with the partners.


RESME projekti suomeksi:

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen tarve lisääntyy jatkuvasti. Monet lapset ja nuoret ovat yhtä aikaa sekä lastensuojelun että mielenterveyspalvelujen asiakkaina ja tästä syystä monialainen, sektorit ylittävä yhteistyö on välttämättömyys palvelujen tuottajille. Lifelong Learning programmen rahoittaman RESME-projektin päätavoitteena on edistää lastensuojelun sijaishuollossa olevien lasten hyvinvointia ja mielenterveyttä.  Saavuttaakseen tämän tavoitteen, projektissa tutkitaan partnerimaiden lastensuojelu- ja mielenterveyspalvelujen nykytilaa sekä rajapinnoilla tehtävän moniammatillisen työn hyviä käytäntöjä. Lisäksi selvitetään lastensuojelun sijaishuollossa ja mielenterveyspalveluissa työskentelevien ammattiryhmien moniammatillista osaamista sekä heidän kokemaansa täydennyskoulutustarvetta. Tutkimuksesta saadun tiedon pohjalta kehitetään alan työntekijöille suunnattu moniammatillinen täydennyskoulutuskurssi (15 ETCS), jota pilotoidaan kuudessa partnerimaassa. Projektin aikana kerätty ja analysoitu tutkimustieto sekä pilottikurssien kokemukset kootaan yhteen RESME koulutusmanuaaliksi ja projektin julkaisuksi.

Kohderyhmä: lastensuojelun sijaishuollon ja mielenterveysalan ammattilaiset

Tulokset ja tuotokset

  • Täydennyskoulutuskurssi (15 ETCS) vahvistaa työntekijöiden moniammatillista osaamista
  • Julkaisu projektin tuloksista ja moniammatillisen yhteistyön hyvistä käytännöistä lisäävät tietoa lastensuojelun ja mielenterveystyön rajapintatyöntelystä
  • Uusi, kansainvälinen RESME lastensuojelun ja mielenterveysalan asiantuntijaverkosto on luotu ja jatkaa toimintaansa hankkeen jälkeen

Pitkällä tähtäimellä projektissa kehitetty moniammatillinen täydennyskoulutus vaikuttaa lastensuojelun ja mielenterveyspalvelujen välisiin työkäytäntöihin ja on sitä kautta lastensuojelun sijaishuollossa olevien lasten parhaaksi. Projekti tarjoaa myös sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille Eurooppalaisen lastensuojelun sijaishuollon ja mielenterveystyön oppimis- ja kehittämisympäristön.

RESME uutiskirje 1

RESME uutiskirje 2

 

Kansallisen seminaarin esitykset 17.9.2014

Timonen-Kallio_RESME seminaari 17.9.14

Siren_RESME seminaari 17.9.14

Selander_RESME seminaari_17.9.14

Selander_kuvio

Marttunen_RESME seminaari_17.9.14

Liimatta_RESME seminaari 17.9.14 

Hoikkala_RESME seminaari 17.9.14

 

For further details contact

Hanna Siren
RESME project coordinator
Turku University of Applied Sciences
Well-Being Services

Ruiskatu 8
20720 Turku
Finland
hanna.siren@turkuamk.fi